Khám phá bí kíp Du lịch BÀ VÌ: Từ A-Z về lưu trú, ẩm thực và vui chơi – Bản cập nhật mới nhất cho năm 2023

Ở cốt 600, khu dinh đại tá là một công trình tiêu biểu của kiến trúc Pháp tại Ba Vì, hiện vẫn còn khá nguyên vẹn. Nơi
đây có hàng rào dây thép gai, tường đá bao quanh, cao hơn 2 m, dày 0,5 m và một số ụ súng trung đại liên.