Khám phá Bắc Ninh – Cẩm nang du lịch đầy đủ từ A-Z và Top 7 trải nghiệm tuyệt vời vào năm 2023

Dân gian xứ Bắc xa xưa có câu: “Thứ nhất là đình Đông Khang/ Thứ nhì đình Báng, vẻ vang đình Diềm”. Ngày nay, đình Đông Khang không còn, đình Diềm trước có năm gian, nay còn ba gian. Chỉ có đình Báng (đình Đình Bảng) còn tương đối nguyên vẹn.